Biblioteca Conservatorului

În această rubrică semnalăm cărți publicate sau traduse în limba română, al căror mesaj fie transmite asumat sau nu o predispoziție conservatoare, fie stimulează imaginația morală.

„Inima curată a poveștilor. Poveștile clasice și imaginația morală a copiilor” de Vigen Guroian

„Modelul deformat. America de la Tocqueville la Carter” de Thomas Molnar

„Tradiția conservatoare în gândirea americană. 1783–1860” de Octavian Roske

„Tehnopolis. Capitularea culturii în fața tehnologiei” de Neil Postman

„Mişcarea conservatoare”, de Paul Gottfried

„O istorie a lumii moderne 1920-2000”, de Paul Johnson

„Conservatorismul românesc. Origini, evoluţii, perspective”, editor: Liviu Brătescu

„Reflecții asupra Revoluției Franceze”, de Francois Furet

„Galaxia Gutenberg. Scrieri esențiale” de Marshall McLuhan

„Canonul occidental” de Harold Bloom

„Conservatorismul” de Robert Nisbet

„Confruntând revoluţia. Burke şi inventarea conservatorismului” de Ioan Stanomir

„Omul recent. O critică a modernităţii din perspectiva întrebării «ce se pierde atunci când ceva se câştigă?»” de Horia-Roman Patapievici

„Triumful omului de rând” de Ryszard Legutko

„Siluirea maeștrilor. Cum este sabotată arta de corectitudinea politică” de Roger Kimball

„Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate” de Andrei Vieru

„Foloasele pesimismului și pericolul falsei speranțe” de Roger Scruton

„Religiile politice” de Eric Voegelin

„Ideile au consecințe” de Richard Weaver

„Monarhie și război” de Erik von Kuehnelt-Leddihn

„Revoltă și acceptare. Eseu despre timpurile noastre” de Bronislaw Wildstein